keskiviikko 23. huhtikuuta 2008

De lege ferenda

Onko toisen WLANin käyttäminen ilman lupaa rikos? Pitäisikö sen olla?

Kaksi eri kysymystä ja paljon kommentteja esimerkiksi Kari Haakanan kirjoituksessa.

Kirjoittaa Janne Jalkanen: So, this case cannot be solved through simple, false analogies - - - but it needs deeper understanding of the technologies and social issues involved.

Epäilemättä. Lisäksi ainakin tuota ykköskysymystä kannattaisi yrittää tarkastella myös lain kautta.

7 § (24.8.1990/769)
Luvaton käyttö

Joka luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, on tuomittava luvattomasta käytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.


Täyttikö tapauksen tosiseikasto luvattoman käytön tunnusmerkistön? Löytyisikö lain esitöistä tulkintaa helpottavaa lisätietoa? Mikä olisi laitteen käyttäjän suostumuksen merkitys asiassa? Voiko rikoksia tehdä vahingossa? Erehdyksessä?

Selventäviä kysymyksiä, joihin vaikkapa joku rikosoikeuden opettaja varmaan saattaisi toimittajalle vastata. Lehtijuttu jämäköityisi. Ehkä ovat kysyneetkin enkä vain ole osunut siihen juttuun.

Kansanedustaja Kasvi lainsäätäjänä saa tietoa varmaankin helposti. Tosin hän taisikin pohtia vain kakkoskysymystä.

Ei kommentteja: